Llogari dhe transaksione

Gjithçka që dëshiron të dish rreth llogarive, në një vend të vetëm

I disponueshëm në:
Internet Banking

Të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me llogarinë në një vështrim të përmbledhur

Kontrollo balancat e kursimeve dhe llogaritë rrjedhëse apo listën e transaksioneve, gjenero një pasqyrë llogarie bankare ose monitoro transaksionet, në çdo kohë që dëshiron.

image-of-product

Zbulo karakteristikat kryesore

  • Një pamje e përgjithshme Financiare

    Përdor mënyrën më të thjeshtë për të parë Pozicionin e Konsoliduar në Internet Banking duke pasur nje pamje te shpejte te pasqyrës tënde financiare.

  • Personalizo

    Mund të zgjedhësh një emërtim për ta identifikuar më mirë llogarinë tënde. Përse të mos i emërtosh sipas qëllimit që kanë?

  • E lehtë të gjesh informacionin në Internet Banking

    A jeni duke kërkuar diçka në veçanti? Përdor funksionin e shpejtë Përmbledhje llogarish për të kaluar direkt tek detajet e llogarisë së dëshiruar ku mund të shikosh historikun e aktivitetit të llogarisë, ose të gjenerosh një pasqyrë llogarie.

Lehtësi në veprime bankare.

Shijo thjeshtësinë në kryerjen e veprimeve bankare.


Hyr në Internet Banking të Intesa Sanpaolo Bank
image-download-device

Zbulo me shumë funksionalitete

Këto mund të jenë me interes për ty.